20 Tháng Mười 2017
  |  Đăng Nhập

 
 Trực tuyến
Người dùng trực tuyến Người dùng trực tuyến:
Khách Khách: 1
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 1

Đang trực tuyến Đang trực tuyến:
 Văn bản pháp quy
Xem toàn bộ văn bản
Nơi phát hành
Quốc hội
Chính phủ
Bộ, cơ quan ngang bộ
UBND tỉnh, thành phố
Liên bộ ngành
Khác
Văn bản ngành TDTT
Thể loại văn bản
Sắc lệnh, Sắc luật
Nghị định, Quyết định
Chỉ thị, Nghị quyết
Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1378/QĐ-TCTDTT   29/09/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
1274/QĐ-TCTDTT   29/08/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 9 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
1113/QĐ-TCTDTT   27/07/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
923/QĐ-TCTDTT   28/06/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 7 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
924/QĐ-TCTDTT   28/06/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
692/QĐ-TCTDTT   29/05/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 6 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao
2122/QĐ-BVHTTDL   29/05/2017   Huỳnh Vĩnh Ái   Phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 - 2020”
17/CT-TTg   09/05/2017   Nguyễn Xuân Phúc   Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
1797/KH-BVHTTDL   28/04/2017   Nguyễn Ngọc Thiện   Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
550/QĐ-TCTDTT   28/04/2017   Vương Bích Thắng   Về việc ban hành Chương trình công tác Tháng 5 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao